Tìm kiếm

Kiến thức cơ bản về Python

[MỘT SỐ CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LẬP TRÌNH PYTHON] -

KIẾN ​​THỨC CƠ BẢN VỀ PYTHON

CÂU HỎI 1: PYTHON LÀ GÌ?

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, di động, có sẵn quản lý bộ nhớ tự động, các luồng, chuỗi, dựa trên đối tượng. Nó được yêu thích vì sự đơn giản và cấu trúc dữ liệu tích hợp - thực tế rằng Python là nguồn mở cũng là điều khiến nó càng trở nên nổi tiếng.

CÂU HỎI 2: PYTHON LÀ LOẠI NGÔN NGỮ KỊCH BẢN HAY LẬP TRÌNH?

Python là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung, có khả năng về kịch bản (nếu cần).

CÂU HỎI 3: LIỆT KÊ NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PYTHON

Đối với một người học lập trình Python thì cần phải biết đến các tính năng chính của Python dưới đây:

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Nó có thể được giải thích, có nghĩa là không cần phải được biên dịch trước khi được chạy.

Ngôn ngữ lập trình được gõ động. Nó không yêu cầu người dùng nêu các biến trước khi biên dịch. Ví dụ: có thể viết “x=123” hoặc x=”good” afternoon” mà không có lỗi.

Python rất phù hợp với lập trình hướng đối tượng. Điều đó cho phép xác định các lớp cùng với tính tổng hợp và tính kế thừa.

Các hàm của nó là các đối tượng hạng nhất. Nó có thể được gán cho các biến, được trả lại và chuyển vào các hàm khác.

Việc sử dụng Python rất rộng - nó có thể được sử dụng trong tự động hóa, ứng dụng web, mô hình khoa học, ứng dụng dữ liệu lớn, v.v. Nó có thể được sử dụng như một yếu tố kết hợp để làm cho các ngôn ngữ và các thành phần khác hoạt động cùng nhau.

CÂU HỎI 4: TẠI SAO PYTHON TỐT HƠN JAVA?

Một số câu hỏi phỏng vấn của bạn có thể liên quan đến việc so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác - những câu hỏi này có thể là ngẫu nhiên, nhưng Java có vẻ như là câu hỏi phổ biến nhất mà các nhà tuyển dụng yêu cầu. Câu hỏi này sẽ không chỉ yêu cầu về kiến thức học lập trình Python mà còn cả về Java.

Python (khi so sánh với Java) dễ sử dụng hơn và có tốc độ coding tốt hơn nhiều. Ngoài ra, khi nói đến dữ liệu, Java được gõ tĩnh, trong khi Python cung cấp kiểu gõ động. Đây được coi là một tiến bộ rất lớn. Để chắc chắn nhất thì hãy nên chuẩn bị cả chủ đề này trong câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Python.

CÂU HỎI 5: PYTHON CÓ BAO NHIÊU LOẠI DỮ LIỆU?

Khi học Python thì hãy nhớ là có năm loại dữ liệu khác nhau: string, list, number, dictionary và tuple.

CÂU HỎI 6: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 'TUPLE' VÀ 'LIST' LÀ GÌ?

Sự khác biệt chính là list chậm hơn, nhưng chúng có thể được chỉnh sửa, trong khi tuple hoạt động nhanh hơn, nhưng không thể sửa đổi.

CÂU HỎI 7: 'PICKLING' VÀ ‘UNPICKLING’ LÀ GÌ?

Pickling xảy ra khi một mô-đun trong Python được chấp nhận và chuyển đổi thành mô-đun chuỗi, sau đó kiết xuất vào tệp.

Trái ngược với điều đó, unpickling là lấy mô-đun chuỗi từ tệp.

Đối với các câu hỏi phỏng vấn Python dựa trên so sánh như vậy, hãy cố gắng lời giải thích đơn giản nhất có thể.

Nguồn: BitDegree